Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2004r. > XIV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 lutego 2004r. > UCHWAŁA Nr XIV/71/04 z dnia 25 lutego 2004 r. Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535077
  UCHWAŁA Nr XIV/71/04 z dnia 25 lutego 2004 r.

 
U C H W A A Nr XIV/71/04
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 25 lutego 2004 r.w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych na 2004 rok.


Na podstawie art.4¹ ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 padziernika 1982r o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372 z 2003r. Nr 80, poz. 719, Nr 122,
poz. 1143/ uchwala si co nastpuje:


1.

Uchwala si Gminny Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych dla miasta Braniewa na rok 2004 – stanowicy zacznik do niniejszej uchway.


2.

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w sposb zwyczajowo przyjty.

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „UCHWAŁA Nr XIV/71/04 z dnia 25 lutego 2004 r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
09.08.2004, 11:38 CESTUCHWAŁA Nr XIV/71/04 z dnia 25 lutego 2004 r.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.