Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2004r. > XV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 marca 2004r. > porządek obrad Dzi jest 26.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6508000
  porządek obrad

porzdek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Zatwierdzenie porzdku obrad.

 3. Zatwierdzenie protokou z poprzedniej sesji.

 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z dziaalnoci midzy sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Podjcie uchway w sprawie zmian budetu miasta na 2004 rok.

 7. Podjcie uchway zmieniajcej uchwa w sprawie ustalenia wysokoci i regulaminu przyznawania nauczycielom placwek owiatowych prowadzonych przez Gmin Miasto Braniewo nagrd ze specjalnego funduszu nagrd .

 8. Podjcie uchway w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gmin Miasta Braniewo publicznych przedszkoli i oddziaw przedszkolnych w szkoach podstawowych oraz przedszkolach na terenie Gminy Miasta Braniewo.

 9. Podjcie uchway w sprawie uchwalenia programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami , o ktrych mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Braniewa na rok 2004.

 10. Podjcie uchway w sprawie ustalenia wskanikw procentowych dotyczcych wysokoci wydatkw mieszkaniowych.

 11. Podjcie uchway w sprawie udzielenia bonifikaty od opaty nalenej za sprzeda nieruchomoci na rzecz uytkownika wieczystego.

 12. Podjcie uchway uchylajcej uchwa w sprawie przystpienia do sporzdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa, zatwierdzonego uchwa Rady Miejskiej w Braniewie Nr VI/32/94 z dnia 9 listopada 1994 r. Dotyczcego terenu zlokalizowanego w Braniewie przy ul.9 Maja .... .

 13. Podjcie uchway w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / dot. terenu ul.9 Maja / .

 14. Podjcie uchway uchylajcej uchwa w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Braniewie , zawartego w granicach:
  - od zachodu ograniczonego rowem melioracyjnym szczegowym ,,Czerwony Rw ”,
  - od poudnia i poudniowego zachodu ograniczonego ulic Piaskow i Mrgowiusza ,
  - od poudniowego-wschodu ograniczonego ulic Kajki i Wilesk ,
  - od pnocy i pnocnego-wschodu ograniczonego ulic Sportow i Dug .

 15. Podjcie uchway w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /dot. terenu m.in. ul.Piaskowej, Mrgowiusza, Kajki, Wileskiej, Sportowej, Dugiej/.

 16. Podjcie uchway uchylajcej uchwa w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w Braniewie , zawartego pomidzy ulicami Sportow , witokrzysk a zachodni granic administracyjn miasta .

 17. Podjcie uchway w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /dot. terenu ul. Sportowej i Switokrzyskiej/.

 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 19. Sprawy rne.

 20. Zakoczenie obrad.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „porządek obrad”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
09.08.2004, 10:24 CESTwprowadzenie informacji - porządek obrad

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.