Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2009 > XXXI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 października 2009r. > Uchwała Nr XXXI/191/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/177/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego w 2009 roku. Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503833
  Uchwała Nr XXXI/191/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/177/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego w 2009 roku.

 

Uchwaa Nr XXXI/191/09
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 28 padziernika 2009r.


w sprawie zmiany uchway Nr XXXVIII/177/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego w 2009 roku.


Na podstawie art. 175 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2005r. Nr 249, poz 2104 z p. zm.) oraz art.47 ust.2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (tekst jednolity: DZ. U. z 2008r., Nr 88, poz. 539, z p.zm.)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:


1

W uchwale Nr XXXVIII/177/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego w 2009 roku.

1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Pomoc finansow przeznacza si na dofinansowanie remontu nastpujcych drg powiatowych:

  1. remont nawierzchni ulic: Sportowa i Duga – 30 500 z

  2. remont chodnika ul. Wileska – 30 000 z

  3. remont chodnika ul. Zielona – 32 094 z „


2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.


Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Olgierd Falkowski


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXI/191/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/177/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego w 2009 roku.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
03.12.2009, 14:00 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXI/191/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/177/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego w 2009 roku.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.