Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > inne informacje > ochrona środowiska > Obwieszczenie - przystań Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505096
  Obwieszczenie - przystań

 

BURMISTRZ

MIASTA BRANIEWA

OBWIESZCZENIE


BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA

z dnia 9 listopada 2009 r.

( nr sprawy OR.VIII.7639-66/2009 )


Na podstawie art. 49 i art.127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 K.p.a. ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm.)


PODAJ DO PUBLICZNEJ WIADOMOCI


informacj o zamieszczeniu w publicznym dostpnym wykazie decyzji i wnioskw za numerem 20/PDW/III/08, danych o wydanej w dniu 6 listopada 2009 r. przez Burmistrza Miasta Braniewa w Braniewie decyzji sygn. OR.VIII.7639-66/2009 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiwzicia polegajcego na budowie przystani eglarskiej na rzece Pasce przy ul.Portowej w Braniewie,

Planowane przedsiwzicie podlegao Ocenie Oddziaywania na rodowisko.

Waciwym organem do wydania decyzji koczcej postpowanie Oceny Oddziaywania na rodowisko by Burmistrz Miasta Braniewa.

Z treci ww. decyzji mona zapozna si w Urzdzie Miasta Braniewa, ul.Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, pok. Nr 26 ( I pitro ), w kadym dniu roboczym od poniedziaku do pitku, w godzinach od 800 do 1100, do dnia 7 grudnia 2009 r.

Publiczny Dostpny Wykaz Danych znajduje si w Wydziale Mienia Komunalnego ( pok. Nr 26 ) Urzdu Miasta Braniewa w Braniewie przy ul.Kociuszki 111, 14-500 Braniewo.

Uzyskana przez wnioskodawc decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach jest wica w stosunku do decyzji o pozwoleniu na budow obiektu budowlanego.

Zgodnie z art. 49 K.P.A. dorczenie uwaa si za dokonane po upywie 14 dni od dnia publicznego ogoszenia.


Z up. BURMISTRZA

Jerzy Maziarz

ZASTEPCA BURMISTRZA
Obwieszczenie umieszcza si :


  • na tablicach samorzdowych na terenie miasta Braniewa,

  • na tablicy informacyjnej na terenie Urzdu Miasta Braniewa, ul.Kociuszki 111, ( I pitro )

  • na stronie internetowej Urzdu Miasta Braniewa w Braniewie pod adresem www.bip.braniewo.pl


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie - przystań”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
13.11.2009, 11:33 CETwprowadzenie informacji - Obwieszczenie - przystań

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.