Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Szkoła Podstawowa nr 3 > Aktualności > Kalendarz działań profilaktycznych Dzi jest 18.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6480697
  Kalendarz działań profilaktycznych

Lp.

Dziaania profilaktyczne

Do kogo skierowane

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Bezpieczna szkoa – wdraanie do zasad bezpiecznego poruszania si w drodze do szkoy i w szkole:

- pogadanki, prelekcje i spotkania z dzielnicowym

Uczniowie klas 0- VI

IX 2009

wychowawcy klas, pedagog szkolny, dzielnicowy.

2.

Zapoznanie uczniw z systemem pomocy szkolnej i instytucjonalnej.

Uczniowie klas I-VI

IX-X 2009

wychowawcy klas

3.

Zapoznanie z profilaktyk grypy A(H1N1)

Uczniowie klas O-VI, pracownicy szkoy

IX 2009

dyrektor szkoy, wychowawcy klas, pielgniarka szkolna

4.

Czym jest cyberprzemoc?

-pogadanki

Uczniowie klas I- VI

IX 2009

Wychowawcy klas, nauczyciele informatyki.

5.

Realizacja programw PSSE:

- program wojewdzki profilaktyka zapobiegania astmie „Wolno oddechu”

-program wojewdzki profilaktyki chorb odkleszczowych „Kleszcz may czy duy nic dobrego nie wry”

-program oglnopolski ograniczenia zdrowotnych nastpstw palenia tytoniu, w tym klasy 0 program „Czyste powietrze wok nas”,

- program profilaktyka prchnicy „Radosny umiech, radosna przyszo”

-program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoy”

Uczniowie klas :

I

 

 

 

VI

 

 

 

IV-VI,

 

 

0

 

 

II

 

 

I

 

II semestr

 

 

 

V-VI 2010

 

 

 

XI-XII 2010

 

 

XI – XII 2010

 

 

XII 2009

 

XI 2009

 

 

 

 

wychowawcy klas I, pielgniarka szkolna

pielgniarka

 

 

 

pedagog szkolny, pielgniarka

wychowawcy klas 0

 

pielgniarka

 

wychowawcy klas I, pielgniarka

 

6.

Realizacja programu prewencyjnego „Bezpiecznie z sierantem bobrem”

Uczniowie klas I

raz w miesicu

dzielnicowy

7.

Konkurs plastyczny dotyczcy znajomoci praw dziecka.

Uczniowie klas IV-VI

X 2009

Rzecznik Praw Ucznia, pedagog szkolny

8.

Przystpienie do obchodw XX-lecia Konwencji o Prawach Dziecka:

- wystawa plakatw, pogadanki, apel, hepening

Uczniowie klas I-VI

XI-XII 2009

Rzecznik Praw Ucznia, pedagog szkolny

9.

Uczenie zachowa asertywnych w ramach zaj wychowanie do ycia w rodzinie.

Uczniowie klas V i VI

XI- XII 2009

nauczyciel wychowania do ycia w rodzinie

10.

Rozmowy profilaktyczne z uczniami, ktrzy nie przestrzegaj praw ucznia (wagary, przemoc wobec innych) we wsppracy z rodzicami w/w uczniw.

Uczniowie sprawiajcy problemy wychowawcze

1 x w miesicu;

wedug potrzeb

dyrektor szkoy, pedagog szkolny, dzielnicowy

11.

Zbirka podrcznikw i ubra na rzecz uczniw znajdujcych si w trudnej sytuacji.

Uczniowie znajdujcy si w trudnej sytuacji

cay rok

pedagog szkolny

12.

Zbirki ywnoci przy wsppracy ze stowarzyszeniem „Socjal”, wolontariuszami i Rad Rodzicw.

wolontariusze

2 razy w roku

Rzecznik Praw Ucznia, przedstawiciele Rady Rodzicw, dyrektor szkoy, pedagog szkolny.

13.

Staa wsppraca z instytucjami: PPP, Sd, Policja, PCPR, MOPS, GOPS, Stowarzyszenia.

uczniowie, rodzice, nauczyciele

wedug potrzeb

Dyrektor szkoy, pedagog szkolny, wychowawcy

14.

Tworzenie systemu dyurw uczniowskich na korytarzach i w azienkach.

uczniowie

cay rok

Opiekun SU

15.

Pedagogizacja rodzicw – warsztaty, prelekcje, konsultacje.

rodzice

cay rok

wychowawcy klas

16.

Zajcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrwnawcze, pozalekcyjne.

Uczniowie

cay rok

Dyrektor szkoy

17.

wiatowy Dzie Zdrowia- pogadanki, gazetki cienne

Uczniowie klas IV-VI

IV 2010

pielgniarka szkolna, pedagog

18

Midzyszkolny konkurs wiedzy o zdrowiu.

Uczniowie klas VI

I etap III 2010,

II etap IV 2010

pedagog szkolny

19.

Udzia uczniw w spektaklu  profilaktycznym, zajcia warsztatowe z profilaktyki uzalenie

uczniowie klas I-III,

V-VI

II semestr 2010

Penomocnik  Burmistrza ds. profilaktyki uzalenie

20.

Stosowanie niebezpiecznych uywek – dopalacze:

pogadanki

uczniowie klas I-VI

XI-XII 2009

wychowawcy klas

21.

Punkt konsultacyjny dla rodzicw – pomoc psychologiczna

rodzice

cay rok- 1 raz w tygodniu

psycholog szkolny

22.

Realizacja zaj wychowawczych z programu „Spjrz inaczej”

Uczniowie klas I- VI

cay rok

wychowawcy klas

23.

Apele wychowawcze i reagowanie na przejawy niewaciwego zachowania

Uczniowie klas I-VI

cay rok – wedug potrzeb

Dyrektor szkoy, pedagog szkolny

24.

Uczestnictwo uczniw w zaplanowanych wydarzeniach szkolnych.

Uczniowie

wedug harmonogramu

wychowawcy klas

25.

Pierwsza pomoc przedlekarska- pogadanki

Uczniowie klas IV

IV 2010

pielgniarka, nauczyciel przyrody

 


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Kalendarz działań profilaktycznych”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Elżbieta Zawadka24.02.2010, 10:26 CETnaniesienie poprawek
Elżbieta Zawadka27.10.2009, 07:36 CETumieszczenie kalendarza profilaktycznego

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.