Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > inne informacje > ochrona środowiska > Obwieszczenie przystąpieniu Gminy Miasta Braniewa do opracowania dokumentów Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503813
  Obwieszczenie przystąpieniu Gminy Miasta Braniewa do opracowania dokumentów

 

BURMISTRZ

MIASTA BRANIEWA

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA

z dnia 6 padziernika 2009 r.Na podstawie art. 54 ust.2, art 39 i art. 40 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 roku o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziau spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko ( Dz.U. Nr 199, poz.1227 )


PODAJ DO PUBLICZNEJ WIADOMOCI


informacj o przystpieniu Gminy Miasta Braniewa do opracowania dokumentw :


1) programu usuwania wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Miasta Braniewa,

2) aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami na lata 2008 – 2011 z uwzgldnieniem perspektywy lat 2012 – 2015,

3) aktualizacji gminnego programu ochrony rodowiska na lata 2008 – 2011 z uwzgldnieniem perspektywy lat 2012 – 2015,


W zwizku z powyszym mona zapozna si z niezbdn dokumentacj sprawy w siedzibie Urzdu Miasta Braniewa, ul.Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, pok. Nr 26 ( I pitro ), w kadym dniu roboczym od poniedziaku do pitku, w godzinach od 800 do 1100

W terminie 21 dni od daty ogoszenia niniejszego obwieszczenia ( tj. do dnia 10 listopada 2009 r. ) kady ma prawo do skadania uwag i wnioskw w postpowaniu prowadzonym z udziaem spoeczestwa w opracowaniu ww. dokumentu. Uwagi i wnioski mona skada w formie pisemnej w sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa, ul.Kociuszki 111, pok. nr 16 ( I pitro ), ustnie do protokou, za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej bez koniecznoci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na e:mail : braniewo@braniewo.pl

Waciwym organem do rozpatrzenia uwag i wnioskw jest Burmistrz Miasta Braniewa.Z up. BURMISTRZ

Jerzy Maziarz

ZASTEPCA BURMISTRZAObwieszczenie umieszcza si :


  • na tablicach samorzdowych na terenie miasta Braniewa,

  • na stronie internetowej Urzdu Miasta Braniewa w Braniewie pod adresem www.bip.braniewo.pl


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie przystąpieniu Gminy Miasta Braniewa do opracowania dokumentów”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
07.10.2009, 08:13 CESTwprowadzenie informacji - Obwieszczenie przystąpieniu Gminy Miasta Braniewa do opracowania dokumentów

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.