Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2009 > XXIX sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 09 wrzesnia 2009r. > Uchwała Nr XXIX/184/09 w sprawie przyjecia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Braniewo na lata 2007-2015 Dzi jest 15.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6527120

  Uchwała Nr XXIX/184/09 w sprawie przyjecia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Braniewo na lata 2007-2015

Uchwaa Nr XXIX/184/09

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 09 wrzesnia 2009rw sprawie przyjecia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Braniewo na lata 2007-2015Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pzn. zm) oraz Uchway nr VI/26/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie przystapienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Braniewa, uchwala sie co nastepuje:


1.


Przyjmuje sie Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Braniewa na lata 2007-2015, w brzmieniu stanowiacym zaacznik numer 1 do niniejszej uchway.


2.


Traci moc uchwaa Nr XV/106/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie przyjecia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Braniewa na lata 2007-2020


3.


Wykonanie uchway powierza sie Burmistrzowi Miasta Braniewa.


4.


Uchwaa wchodzi w :ycie z dniem podjecia.

Zaczniki


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXIX/184/09 w sprawie przyjecia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Braniewo na lata 2007-2015”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
10.09.2009, 08:40 CESTdodanie linku do ftp z załącznikami
10.09.2009, 07:53 CESTdodanie załącznika LPR i zmiana kolejności załączników
09.09.2009, 20:16 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXIX/184/09 w sprawie przyjecia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Braniewo na lata 2007-2015

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.