Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > inne informacje > ochrona środowiska > Obwieszczenie o wszczęciu postępowania kończącego się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie przystani żeglarskiej na rzece Pasłęce przy ul.Portowej w Braniewie. Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505013
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania kończącego się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie przystani żeglarskiej na rzece Pasłęce przy ul.Portowej w Braniewie.

 

BURMISTRZ

MIASTA BRANIEWA

OBWIESZCZENIE


BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA

z dnia 21 maja 2009 r.

( nr sprawy WMK/PDW/VIII/7639-20/III/08 )


Na podstawie art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska ( t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz.150 )


PODAJ DO PUBLICZNEJ WIADOMOCI


informacj o wszczciu postpowania koczcego si wydaniem decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiwzicia polegajcego na budowie przystani eglarskiej na rzece Pasce przy ul.Portowej w Braniewie.Planowane przedsiwzicie podlega Ocenie Oddziaywania na rodowisko.

Waciwym organem do wydania decyzji koczcej postpowanie Oceny Oddziaywania na rodowisko jest Burmistrz Miasta Braniewa.

Z wnioskiem oraz wszystkimi innymi dokumentami zgromadzonymi w sprawie mona zapozna si w Urzdzie Miasta Braniewa, ul.Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, pok. Nr 26 ( I pitro ), w kadym dniu roboczym od poniedziaku do pitku, w godzinach od 800 do 1100

W terminie 21 dni od daty ogoszenia niniejszego obwieszczenia ( to jest do 12 czerwca 2009 r. ) kady ma prawo do skadania uwag i wnioskw w postpowaniu prowadzonym z udziaem spoeczestwa w sprawie ochrony rodowiska, dotyczcej ww. przedsiwzicia. Uwagi i wnioski naley skada w sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa, ul.Kociuszki 111, pok. Nr 16 ( I pitro )

Publiczny Dostpny Wykaz Danych znajduje si w Wydziale Mienia Komunalnego ( pok. Nr 26 ) Urzdu Miasta Braniewa w Braniewie przy ul.Kociuszki 111, 14-500 Braniewo.

Uzyskana przez wnioskodawc decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach jest wica w stosunku do decyzji o pozwoleniu na budow obiektu budowlanego.

BURMISTRZ

mgr in.Henryk Mroziski

Obwieszczenie umieszcza si :


  • na tablicy ogosze Urzdu Miasta Braniewa w Braniewie ( I pitro )

  • na tablicy ogosze Wydziau Mienia Komunalnego Urzdu Miasta Braniewa w Braniewie ( I pitro )

  • na tablicach samorzdowych na terenie miasta Braniewa,

  • na stronie internetowej Urzdu Miasta Braniewa w Braniewie pod adresem www.bip.braniewo.pl


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie o wszczęciu postępowania kończącego się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie przystani żeglarskiej na rzece Pasłęce przy ul.Portowej w Braniewie.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
22.05.2009, 11:58 CESTwprowadzenie informacji - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania kończącego się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie przystani żeglarskiej na rzece Pasłęce przy ul.P

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.