Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2009 > XXVII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2009 r. > Uchwała Nr XXVII/172/09 w sprawie przystąpienia Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie do realizacji projektu pn.”WWW - Wielkie Wiosenne Wariacje” Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505015
  Uchwała Nr XXVII/172/09 w sprawie przystąpienia Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie do realizacji projektu pn.”WWW - Wielkie Wiosenne Wariacje”

 

Uchwaa Nr XXVII/172/09

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 29 kwietnia 2009r.


w sprawie przystpienia Szkoy Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawa II w Braniewie do realizacji projektu pn.”WWW - Wielkie Wiosenne Wariacje” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007- 2013 , Priorytetu IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach ; Dziaania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich.


Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) uchwala si , co nastpuje:

1


Przyjmuje si do realizacji projekt pn. ”WWW - Wielkie Wiosenne Wariacje” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007- 2013 , Priorytetu IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach ; Dziaania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich.


2


Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


3


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Przewodniczcy
Rady Miejskiej w Braniewie

Olgierd Falkowski


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXVII/172/09 w sprawie przystąpienia Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie do realizacji projektu pn.”WWW - Wielkie Wiosenne Wariacje””

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
21.05.2009, 08:01 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXVII/172/09 w sprawie przystąpienia Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie do realizacji projektu pn.”WWW - Wielkie Wiosenne Wariacje”

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.