Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2009 > XXVII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2009 r. > Uchwała Nr XXVII/171/09 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2008. Dzi jest 15.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6527378
  Uchwała Nr XXVII/173/09 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2009 rok
  Uchwała Nr XXVII/174/09 w sprawie udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

  Uchwała Nr XXVII/171/09 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2008.

 

Uchwaa Nr XXVII/171/09

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 29 kwietnia 2009 rokuw sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2008.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym

/ t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 , z 2002 r. Nr 23 poz.220 , Nr 62 poz.558 , Nr 113 poz.984 , Nr 153 poz.1271 , Nr 214 poz.1806 , z 2003 r. Nr 80 poz.717 , Nr 162 poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 poz.1055 , Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 , Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128 , Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 , Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111 , Nr 223 poz.1458 , z 2009 r. Nr 52 poz.420 / oraz art.199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 , Nr 169 poz.1420 , z 2006 r. Nr 45 poz.319 , Nr 104 poz.708 , Nr 187 poz.1381 , Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz.1218, Nr 249 poz.1832 , z 2007 r. Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791 , Nr 140 poz.984 , Nr 82 poz.560, z 2008 r. Nr 180 poz.1112 , Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505 , z 2009 r. Nr 19 poz.100 / Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje :1Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budetu miasta Braniewa za rok 2008 , udziela si absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za 2008 rok .2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia .

Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Olgierd Falkowski


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXVII/171/09 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2008.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
21.05.2009, 07:59 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXVII/171/09 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2008.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.