Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2009 > XXIV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 stycznia 2009 r. > Uchwała Nr XXIV/159/09 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Braniewo do projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach nadzalewowych” Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505126
  Uchwała Nr XXIV/159/09 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Braniewo do projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach nadzalewowych”

 

Uchwaa Nr XXIV/159/09
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 28 stycznia 2009r.w sprawie przystpienia Gminy Miasta Braniewo
do projektu „Termomodernizacja obiektw uytecznoci publicznej w gminach nadzalewowych”

z zadaniem: Termomodernizacja owiatowych obiektw uytecznoci publicznej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

( Dz.U. z 2001 r. Nr.142, poz.1591 z pn. zmianami), uchwala si co nastpuje:1.

Wyraa si zgod na przystpienie Gminy Miasta Braniewa do projektu „ Termomodernizacja obiektw uytecznoci publicznej w gminach nadzalewowych” z zadaniem pn.: Termomodernizacja owiatowych obiektw uytecznoci publicznej.


2.


Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


3.

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie


Olgierd Falkowskidrukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXIV/159/09 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Braniewo do projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach nadzalewowych””

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
06.03.2009, 14:49 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXIV/159/09 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Braniewo do projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach nadzalewowych”

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.