Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Rejestry i ewidencje > 2009 > REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA WYDANYCH W 2009 ROKU Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505929
  REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA WYDANYCH W 2009 ROKU

REJESTR ZARZDZE BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA WYDANYCH W 2009 ROKU

NUMER ZARZDZENIA

DATA WYDANIA

TRE ZARZDZENIA

1/2009

07.01.2009r.

W sprawie ukadu wykonawczego budetu miasta Braniewa na 2009r.

2/2009

07.01.2009r.

W sprawie planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2009rok

3/2009

07.01.2009r.

W sprawie uchylenia Zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 151/2008 z dnia 03 grudnia 2008r w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday

4/2009

07.01.2009r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu

5/2009

07.01.2009r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu.

6/2009

13.01.2009r.

W sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009

7/2009

22.01.2009r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu.

8/2009

22.01.2009r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

9/2009

22.01.2009r.

W sprawie przeduenia prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci

10/2009

26.01.2009r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu.

11/2009

27.01.2009r.

W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowa obronnych na terenie Miasta Braniewa w roku 2009

12/2009

27.01.2009r.

W sprawie realizacji zada obrony cywilnej i zarzdzania kryzysowego na terenie Miasta Braniewa w roku 2009

13/2009

04.02.2009r.

W sprawie ustalenia jednego terminu trwania prawa uytkowania wieczystego gruntu

14/2009

05.02.2009r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday

15/2009

05.02.2009r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej

16/2009

05.02.2009r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu

17/2009

13.02.2009r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu

18/2009

17.02.2009r.

W sprawie powoania Komisji Konkursowej do rozstrzygnicia konkursu na realizacj przez podmioty nie zaliczane do sektora finansw publicznych i nie dziaajcych w celu osignicia zysku zada wasnych Miasta Braniewa

19/2009

18.02.2009r.

W sprawie ewidencji i sporzdzania sprawozda budetowych Rb-WS w zakresie wydatkw strukturalnych ponoszonych przez jednostk budetow Urzdu Miasta Braniewa oraz jednostki organizacyjne Gminy

20/2009

23.02.2009r.

W sprawie ustalenia jednego terminu trwania prawa uytkowania wieczystego gruntu

21/2009

27.02.2009r.

Zmieniajce zarzdzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Miasta Braniewa

22/2009

03.03.2009r.

Na podstawie art. 19 ust. 1 oraz art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rok Prawo Zamwie Publicznych (test jednolity Dz. U z 2007 roku; Nr 223, poz. 1655)

23/2009

06.03.2009r.

W sprawie zmiany planu finansowego Urzdu Miasta Braniewa, SP Nr3, Nr 5, Nr 6, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 oraz Przedszkola Miejskiego na 2009rok.

24/2009

09.03.2009r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2009rok

25/2009

09.03.2009r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2009rok

26/2009

09.03.2009r.

W sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenie tymczasowe

27/2009

09.03.2009r.

W sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal socjalny

28/2009

09.03.2009r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

29/2009

09.03.2009r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

30/2009

13.03.2009r.

W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budetu miasta za 2008rok

31/2009

13.03.2009r.

W sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Braniewie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie oraz Braniewskiego Centrum Kultury za 2008rok

32/2009

31.03.2009r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2009 rok

33/2009

31.03.2009r.

W sprawie szczegowego sposobu przeprowadzania suby przygotowawczej i organizowania egzaminu koczcego t sub w Urzdzie Miasta Braniewa

34/2009

01.04.2009r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu.

35/2009

01.04.2009r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze przetargu ograniczonego

36/2009

01.04.2009r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej

37/2009

01.04.2009r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu

38/2009

01.04.2009r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday

39/2009

01.04.2009r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej

40/2009

01.04.2009r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej

41/2009

01.04.2009r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej

42/2009

01.04.2009r.

W sprawie podwyki czynszu od dnia 01.05.2009 roku w lokalach uytkowych i garaach, stanowicych wasno Gminy Miasta Braniewa

43/2009

01.04.2009r.

W sprawie sprzeday nieruchomoci w drodze bez przetargowej na rzecz uytkownika wieczystego

44/2009

14.04.2009r.

W sprawie pokrycia kosztw X Miejskiej Edycji Samorzdowego Konkursu Nastolatkw „ 8 Wspaniaych”

45/2009

24.04.2009r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

46/2009

29.04.2009r.

W sprawie uchylenia Zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 136/2008 z dnia 05 listopada 2008r. w sprawie powoania komisji przetargowej

47/2009

29.04.2009r.

W sprawie powoania komisji przetargowej

48/2009

29.04.2009r.

W sprawie powoania skadu komisji przetargowej

49/2009

06.05.2009r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2009rok

50/2009

06.05.2009r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2009rok.

51/2009

15.052009r.

W sprawie powoania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborw do Parlamentu Europejskiego, zarzdzonych na dzie 07czerca 2009r.

52/2009

19.05.2009r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu.

53/2009

19.05.2009r.

W sprawie ogoszenia nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday.

54/2009

19.05.2009r

W sprawie powoania komisji przetargowej.

55/2009

19.05.2009r.

W sprawie powoania komisji przetargowej.

56/2009

19.05.2009r.

W sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal socjalny

57/2009

19.05.2009r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze przetargu.

58/2009

19.05.2009r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze przetargu.

59/2009

19.05.2009r.

W sprawie powoania komisji przetargowej.

60/2009

20.05.2009r.

W sprawie zmiany w Zarzdzeniu Burmistrza Miasta Braniewa Nr 152/2008 z dnia 3 grudnia 2008r. W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu.

61/2009

20.05.2009r.

W sprawie zmiany w Zarzdzeniu Burmistrza Miasta Braniewa Nr 10/2009 z dnia 26 stycznia 2009r. W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu.

62/2009

26.05.2009r.

W sprawie powoania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji sprztu i wyposaenia w Urzdzie Miasta Braniewa
63/2009

27.05.2009r.

W sprawie zmian w budecie miasta na 2009 rok

64/2009

27.05.2009r.

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2009 rok.

65/2009

27.05.2009r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu

66/2009

27.05.2009r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

67/2009

27.05.2009r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu

68/2009

28.05.2009r.

W sprawie ustalenia skadania wnioskw o pomoc finansow na zakup podrcznikw

69/2009

29.05.2009r.

Zmieniajce zarzdzenie w sprawie powoania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborw do Parlamentu Europejskiego, zarzdzonych na dzie 07 czerwca 2009r.

70/200971/2009r.

02.06.2009r.

W sprawie uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 57/2009 z dnia 19 maja 2009r. W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze przetargu.

81/2009r.

30.06.2009r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

82/2009

30.06.2009r.

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeadazy w drodze bezprzetargowej
drukuj
ostatnie zmiany dla strony „REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA WYDANYCH W 2009 ROKU”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
06.07.2009, 15:42 CESTaktualizacja informacji
21.05.2009, 07:43 CESTuaktualnienie informacji
01.04.2009, 13:06 CESTuaktualnienie informacji
27.02.2009, 08:55 CETwprowadzenie informacji - REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA WYDANYCH W 2009 ROKU

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.