Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2008 > XXIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 grudnia 2008 r. > Uchwała Nr XXIII/152/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz ustalenia wartości jednego punktu w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo Dzi jest 16.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6477709
  Uchwała Nr XXIII/152/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz ustalenia wartości jednego punktu w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo

 

Uchwaa Nr XXIII/152/08

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz ustalenia wartoci jednego punktu w placwkach owiatowych prowadzonych przez Gmin Miasto Braniewo.Na podstawie 2 pkt 2 oraz 3 ust. 4 rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia

2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracownikw samorzdowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorzdu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146,poz. 1222 z pniejszymi zmianami ) uchwala si, co nastpuje:  1.

 1. Ustala si w placwkach owiatowych prowadzonych przez Gmin Miasto Braniewo najnisze wynagrodzenie w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesicznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokoci 629,00 z.

 2. Wykaz placwek owiatowych prowadzonych przez Gmin Miasto Braniewo stanowi zacznik Nr 1 do niniejszej uchway.


2.


Wyraa si zgod na ustalenie przez dyrektorw jednostek organizacyjnych wymienionych w 1wartoci jednego punktu w wysokoci 3,76 z.”


3.


Traci moc Uchwaa Nr XIV/90/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz wyraenia zgody na ustalenie wartoci jednego punktu w placwkach owiatowych prowadzonych przez Gmin Miasto Braniewo


4.

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i obowizuje od 01 stycznia 2009 roku.Przewodniczcy Rady Miejskiej

w Braniewie


Olgierd Falkowski

Zacznik Nr 1

do Uchway Nr XXIII/152/08

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 30 grudnia 2008 roku
  Wykaz placwek owiatowych prowadzonych przez Gmin Miasto Braniewo:

 1. Szkoa Podstawowa Nr 3 ul. PCK 4

 2. Szkoa Podstawowa Nr 5 ul. Moniuszki 22a

 3. Szkoa Podstawowa Nr 6 ul. Konarskiego 13

 4. Gimnazjum Nr 1 ul. Konarskiego 15

 5. Gimnazjum Nr 2 ul. Moniuszki 22d

 6. Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Rana 14

Przewodniczcy Rady Miejskiej

w Braniewie


Olgierd Falkowski


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXIII/152/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz ustalenia wartości jednego punktu w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
20.01.2009, 12:19 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXIII/152/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz ustalenia wartości jednego punktu w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.